Dimensiunile ușilor

NORMA CEHĂ/NORMA GERMANĂ (CN/DIN)

tabel5

* În cazul tocului PROIECT, golul de zid trebuie să fie mai mare – S0 cu 25 mm iar H0 cu 15 mm (rezultă o toleranță de ±10 mm / ± 5 mm)
** Utilizarea profilului metalic reduce dimensiunea dată cu 16 mm.