Dimensiunile ușilor

NORMA POLONEZĂ (PN)

tabel4

REMARCĂ:
• Toleranţa la dimensiuni este în acord cu standardele PN: până la 1 m: ± 1 mm, peste1 m: ± 2 mm.
• Pentru a obține dimensiunea S0 a uşilor duble: a) pentru uşi cu falţ: dimensiunea S0 a ușii simple cu falț, din Tabelul 1, trebuie adăugată lățimii SS a celei de
a doua uși sau a panoului lateral (dimensiunea SS cu falț) – se referă la seturi cu toc Porta SYSTEM pentru uși cu falț; valoarea obținută se reduce cu 10 mm- se
referă la seturi cu alte tipuri de tocuri. b) pentru uşi fără falţ: dimensiunea S0 din Tabelul 1 (ușă simplă, fără falţ) trebuie adăugată la lățimea celei de a doua uși
(fără falț) sau panoului lateral (dimensiunea SS, cu falț), după care se adaugă 16 mm.
• Posibilitatea de a comanda în cazul furnirului natural panouri laterale cu dimensiunea standard 40, unde SS=444 şi H=2030.
• Tocurile sunt destinate pentru montaj pe podeaua finisată. În cazul tocurilor metalice, acestea se pot comanda în varianta prelungită cu 30 mm pentru cimentare
în şapă. Dimensiunile H0 şi HZ se majorează cu 30 mm (nivelul „-30”).
• Dimensiunea din tabel pentru canaturi de interior se referă la ușile cu falț precum și fără falț.
• Pentru Porta SYSTEM cu supralumină integrată, H0, HB și HZ + 302 mm.
• În cazul tocului PROIECT, golul de zid trebuie să fie mai mare – S0 cu 25 mm iar H0 cu 15 mm (rezultă o toleranță de ±10 mm / ± 5 mm)

REDESCHIDERE MAGAZINE

 Dragi clienti,

Incepand cu data de 18.05.2020 redeschidem showroom-urile Porta Doors din Bucuresti si Pitesti. Am luat toate masurile de protectie pentru siguranta dumneavoastra si a angajatilor nostri.

Avem rugamintea ca in showroom-urile Porta Doors sa :

 PROGRAM DE LUCRU

Showroom

Nerva Traian     Luni-Vineri: 9:00 – 18:30  /  Sambata: 10:00-15:00

Afi Cotroceni     Luni-Vineri: 9:00 – 18:30  /  Sambata: 10:00-15:00

Pitesti                    Luni-Vineri: 9:00 – 18:30  /  Sambata: 10:00-15:00

Banu Manta        Luni-Vineri: 9:00 – 18:30  /  Sambata: 10:00-15:00

Stefanestii de Jos        Luni- Vineri : 8:30 – 17:30

 Va multumim!